Digital Visual Solutions
Xamarin

Xamarin

Xamarin

Xamarin er en platform, hvor det er muligt at udvikle apps til flere platforme med det samme kodesprog. Dette betyder, at man kan udvikle apps på tværs af platforme/OS (operativsystem) med den samme grundkode og UI (User interface) i C#.

Cirka 3/4 af koden i C# kan anvendes på alle platforme. Hertil vil den sidste 1/4 bestå af unikke tilpasninger til de forskellige OS og deres native funktioner.

Xamarin udvikling

Xamarins testcloud gør det muligt at teste på mere end 1000 enheder online, før applikationen udgives. Det er derfor nemmere at teste for fejl, bugs mv., før din app udgives online.

Med Xamarin kan man reducere tidsforbruget til udvikling af apps markant, da Xamarin reducerer mængden af kode, som skal tilpasses til de forskellige platforme. Dette betyder, at man hurtigt kan få sin app ud på flere platforme og komme flere brugere til gode på samme tid.
Xamarin
Xamarin


Xamarin

Xamarin udvikler
Xamarin app udvikler


Xamarin
Xamarin


Name E-mail Message Submit