Digital Visual Solutions
Digital Visual Solutions

Digital Visual Solutions


Digitale løsninger

Digitale løsninger


Umraco

Med et Umbraco nettsted er det et hav av integreringsmuligheter med de fleste ERP-systemer, slik at du kan få akkurat den løsningen du ønsker.

Med Umbraco back-end er du også garantert et svært brukervennlig CMS, som er utrolig enkelt å jobbe med.

App

Mange app utviklingsløsninger er veldig smarte å bruke for mange bedrifter. Det er en enkel måte å nå forbrukerne på, og de har den alltid for hånden, hvor den kan finnes med et enkelt klikk.


Digitalisering

Digitalisering

Når det gjelder å optimalisere selskapets ressurser, er det viktig å holde oversikt over tiden som brukes på de forskjellige aktivitetene. Et grunnleggende verktøy i denne forbindelse er tidsregistrering. For å være sikker på at alle oppgaver blir utført innenfor den angitte tidsfristen og innenfor de fastsatte rammene, må du sørge for å ha oversikt over antall timer du bruker på de forskjellige prosjektene. Et verktøy for å registrere antall timer som trengs, og det er her en app kommer inn i bildet. Mange ansatte savner muligheten til å kunne oppdatere og holde seg oppdatert på prosjektene selskapet for tiden jobber med. På denne måten kan alle følge hvor langt prosjektene er og når de skal gi sitt eget bidrag til oppgavene - dermed sløser ingen i selskapet med timer eller andre ressurser på unødvendig arbeid. Er selgeren på et møte i København, teknikeren et sted i Nordjylland og elektrikeren på besøk i Assens, ja da er det hyggelig å kunne stå "ute i marken" med nettbrettet, iphone, android eller windows telefon, og oppdater på oppgavene hans, slik at du vet nøyaktig hvor langt du har kommet.

Ved hjelp av en app for tidsregistrering er hele prosessen med registrering og integrering av arbeidet helt jevn og super håndterlig for ansatte og ledere. Men på den annen side er det også klart for selskapets kunder, ettersom du kan synliggjøre hvor langt du er med de forskjellige prosjektene, og dermed kan kunden alltid holde oversikt over når det forventes en slutt på oppgaven. Systemet er lett og brukervennlig, slik at alle kan finne ut hvordan de skal bruke det, uten den store tilvenningen eller undervisningen. En tidsregistrerings app er enkel å laste ned til mobilenheten din og kan brukes både online og offline. Tid er penger, og det betyr mye for selskapets økonomi at timene blir brukt fornuftig, og du mister aldri timer fordi en registrering er glemt - for nå kan det gjøres på få sekunder via mobil, nettbrett eller datamaskin.


Digitale platforme

Website


Digitale strategier

Webshop

B2B Digitale løsninger

AppsDigital

Digital
Digital


Digital Visual Solutions
Name E-mail Message Submit